Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

Đường về hai thôn

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 06/12/2018

Mã số bình chọn: 6 (22 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: BigC Hồ Gươm Plaza - Tầng 1, Tầng 1, TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.