Đường về hai thôn

Địa điểm: TiniWorld - Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trang Phuong

Đường về hai thôn

Trang Phuong

Đường về hai thôn

Trang Phuong

Đường về hai thôn