Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

[Karaoke Beat Chuẩn] Ánh Nắng Của Anh- Đức Phúc |OST

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 03/12/2018

Mã số bình chọn: 16 (20 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.