Mấy nhịp cầu tre

Địa điểm: tiniWorld - Estella Place (HCM), 88 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Diệu Hiền

Mấy nhịp cầu tre

Diệu Hiền

Mấy nhịp cầu tre

Diệu Hiền

Mấy nhịp cầu tre

Các bản thu gần đây