Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

Ngày chưa giông bão

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 19/11/2018

Mã số bình chọn: 8 (771 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.