Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

Niệm khúc cuối

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 24/11/2018

Mã số bình chọn: 1 (882 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.