Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

Rời bỏ

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 03/12/2018

Mã số bình chọn: 14 (52 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các bản thu gần đây