Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

Tất cả sẽ thay em

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 26/11/2018

Mã số bình chọn: 19 (5 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.