Xót xa

Địa điểm: tiniWorld - Vincom Đồng Khởi (HCM), 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.