Starlight Quy Nhơn

An Phú Thịnh Plaza, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Qui Nhơn, Bình Định

Xem địa điểm