Lotte Phan Thiết

Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

Xem địa điểm