Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

10 năm đợi chờ

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1723092

10 năm đợi chờ

3152457

10 năm đợi chờ

3106024

10 năm đợi chờ