THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI OKARA

Chào mừng bạn đến với website http://okara.vn ("OKARA") của Công ty Cổ Phần SMCORP ("OKARA").

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội http://okara.vn này trước khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng các tính năng trên Mạng xã hội "OKARA". Một khi đã đăng ký nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

"Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội http://okara.vn" này còn gọi là "Thỏa thuận".

Tài khoản "OID": Là tài khoản để truy cập sử dụng Mạng xã hội "OKARA".

Thành viên: Là người sử dụng dịch vụ mạng xã hội "OKARA" và sở hữu hợp pháp tài khoản "OID".

Giấy tờ cá nhân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Thỏa thuận này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu. Đối với doanh nghiệp, tổ chức bao bao gồm: giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập quỹ/hội.

Số điện thoại, email: Số điện thoại, email theo quy định trong Thỏa thuận này là số điện thoại và email thuộc sở hữu của thành viên.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản "OID"

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản "OID", thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản "OID".

Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân; tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

Điều 3: Đăng ký

Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.

Khi đăng ký tài khoản, bạn cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, số điện thoại bảo vệ tài khoản, nhập mã kiểm tra và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp.

Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng Mạng xã hội "OKARA", chúng tôi sẽ căn cứ trên những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mạng xã hội "OKARA" chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 Điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Mạng xã hội "OKARA" trong quá trình sử dụng và Mạng xã hội "OKARA" sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 4: Sử dụng tài khoản, mật khẩu.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng Mạng xã hội "OKARA" và các sản phẩm, dịch vụ khác của OKARA.

Thành viên có trách nhiệm bảo quản tên đăng nhập, mật khẩu, Email của mình, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tổn thất phát sinh.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập mạng xã hội Mạng xã hội "OKARA" sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào mạng xã hội Mạng xã hội "OKARA" trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điều 5: Đăng nhập

Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Mạng xã hội "OKARA" cung cấp để đăng nhập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và OKARA.

Ngoài việc dùng tài khoản OID để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập vào Mạng xã hội "OKARA". Khi sử dụng tính năng đăng nhập tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.

Điều 6: Các hành vi bị nghiêm cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Tuân thủ quy định luật pháp Việt nam, người sử dụng không được lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên ứng dụng tương tác và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để thực hiện các việc sau:

Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 7: Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Tất cả người sử dụng mà hệ thống đã đăng ký thành viên có quyền:

Được quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu.

Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác của OKARA.

Quyền quyết định trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Được bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng khi thành viên theo quy định pháp luật đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định.

Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Để nhận được sự hỗ trợ từ Mạng xã hội "OKARA", tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên website "OKARA". Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mạng xã hội "OKARA" sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Mạng xã hội "OKARA" sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản. Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.

Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, dịch vụ, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Mạng xã hội "OKARA" cũng như các sản phẩm, dịch vụ liên quan, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua Hotline tiếp nhận ý kiến khách hàng: 024.63286969 hoặc qua email: support@okara.vn.

Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng Mạng xã hội "OKARA".

Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 6 thỏa thuận này về các hành vi bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc các sản phẩm của OKARA, và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi tác động vào Mạng xã hội "OKARA" sau:

Sử dụng chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Mạng xã hội "OKARA".

Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm, dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

Mua bán tài khoản OID bằng tiền thật hoặc hiện kim.

Mọi hành vi phá hoại sản phẩm của OKARA dưới mọi hình thức.

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của OKARA

Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho cộng đồng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, chúng tôi có toàn quyền tạm khóa, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Mọi vi phạm của người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/ hoặc OKARA, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của thành viên đối với việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc OKARA, cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp nếu cần thiết.

Khi phát hiện những vi phạm như gian lận (cheats), bẻ khóa (crack) hay đánh cắp thông tin (hacks) hoặc những lỗi khác, chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thỏa thuận này và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thỏa thuận này.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Điều 10: Trách nhiệm OKARA

Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Có trách nhiệm hỗ trợ thành viên, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc OKARA.

Nhận và giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA", tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, cam kết không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được thành viên chấp nhận.

Bảo đảm quyền quyết định của thành viên trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của bạn, Mạng xã hội "OKARA" luôn cảnh báo bạn về các nguy cơ về việc các thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và bạn chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin.

Mạng xã hội "OKARA" sẽ không chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 6 của Thỏa thuận này.

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 6 của Thỏa thuận này.

Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Mạng xã hội "OKARA" có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội "OKARA". Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11: Xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa thuận

  1. Thành viên vi phạm Thỏa thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
  2. Trường hợp hành vi vi phạm của Thành viên chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Mạng xã hội "OKARA" sẽ toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
  3. Hình thức xử phạt: Cảnh cáo, khóa tài khoản có thời hạn (30 ngày) hoặc vĩnh viễn.

* Hình thức xử phạt Cảnh cáo được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Chúng tôi lập tức gỡ bỏ nội dung và áp dụng hình thức cảnh cáo qua email hoặc tại thời điểm truy cập tài khoản đối với những vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ (không bao gồm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 6 của Thỏa thuận này).

* Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn (30 ngày) hoặc vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Đã áp dụng hình thức xử phạt Cảnh cáo.

+ Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý.

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng Mạng xã hội "OKARA" nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, bình luận … có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng Mạng xã hội "OKARA" nhằm phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

+ Thông tin, hình ảnh, video, audio khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng mạng xã hội "OKARA" người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân, gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

+ Phá hoại hệ thống mạng xã hội "OKARA": Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm, dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng "danh hiệu", hoặc nhằm treo máy, spam chat.

+ Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+ Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

+ Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

Điều 12: Cảnh báo các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của mạng xã hội "OKARA" liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

Bạn hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua Mạng xã hội "OKARA" sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác, tức là, cho phép những người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung đó cho cá nhân người sử dụng. Những thông tin không phù hợp với quy định về văn hóa, sở hữu trí tuệ…có thể khiến người truyền, đưa, tạo thông tin phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba. Thậm chí việc lưu trữ các thông tin này tùy từng trường hợp cũng có thể làm phát sinh các trách nhiệm pháp lý.

Điều 13: Các rủi ro trong trường hợp bất khả kháng.

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Mạng xã hội "OKARA" cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 14: Quy định về giao dịch của người dùng với bên thứ ba

Mạng xã hội "OKARA" hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ ba trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc OKARA. Khi bạn sử dụng sản phẩm hoặc giao dịch với bên thứ ba, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

Điều 15: Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  1. Đối với tranh chấp giữa các thành viên Mạng xã hội "OKARA" với OKARA hoặc với tổ chức, cá nhân khác, sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, OKARA sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

OKARA tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Mạng xã hội "OKARA" phải được gửi đến OKARA ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

¤ Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, Số 117 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

¤ Hotline tiếp nhận ý kiến khách hàng: 1900 96 96 93

¤ Email: support@okara.vn

  1. OKARA tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của các thành viên Mạng xã hội "OKARA". Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ, thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với OKARA sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

OKARA sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan trực tiếp đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

  1. Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ, hợp lệ từ thành viên. Trong các trường hợp thông thường, OKARA sẽ tiếp nhận xử lý các khiếu nại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ, hợp lệ từ thành viên.

OKARA chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành viên trong trường hợp đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

  1. Đối với tranh chấp giữa các thành viên Mạng xã hội "OKARA" với nhau, OKARA sẽ quyết định về việc gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc OKARA sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó OKARA sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho thành viên hợp pháp và chính đáng.

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho OKARA hoặc Mạng xã hội "OKARA". Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định, OKARA sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. OKARA sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, bình luận của thành viên đó trên Mạng xã hội "OKARA", đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ hoặc giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Các tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Mạng xã hội "OKARA" sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chi phí liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp: Bên vi phạm đã được chứng minh lỗi và/hoặc theo phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm cho các chi phí liên quan giải quyết khiếu nại, tranh chấp. Tuy nhiên, trong tranh chấp phát sinh giữa các thành viên, Mạng xã hội "OKARA" được loại khỏi hoàn toàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí liên quan.

Điều 16: Yêu cầu về cung cấp thông tin cá nhân cho Mạng xã hội "OKARA"

Quy trình đăng ký của chúng tôi yêu cầu một địa chỉ Email, Chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên Mạng xã hội "OKARA" chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của OKARA.

Điều 17: Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

Chúng tôi được bạn chấp thuận.

Chúng tôi có thể dùng các thông tin liên quan đến các hoat động của tài khoản người dùng cho các việc cải tiến chất lượng hệ thống, chất lượng dịch vụ và xác định xu hướng xã hội.

Dịch vụ do website "OKARA" cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

Trong trường hợp bạn sử dụng website liên kết trên website của chúng tôi để truy cập, đề nghị bạn đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Trong một số trường hợp khác (được sự đồng ý của bạn), chúng tôi sẽ kết nối tài khoản của bạn với các hoạt động chăm sóc khách hàng, xúc tiến thương mại nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho người dùng.

OKARA sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Điều 18: Bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng

Các thông tin cá nhân và nội dung đăng tải của bạn sẽ được hệ thống của chúng tôi lưu trữ không giới hạn về thời gian hoặc cho tới khi chúng tôi không còn hoạt động nữa.

Các biện pháp kỹ thuật chúng tôi thực hiện nhằm đảm bảo một cách cao nhất các thông tin cá nhân của bạn không bị rò rỉ, đánh cắp hoặc bị xóa.

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Theo quy định pháp luật Việt nam và trong các trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Điều 19: Nhận thông báo từ bên thứ ba

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ mạng xã hội "OKARA" hoặc OKARA liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

Điều 20: Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của OKARA đều thuộc về OKARA hoặc được cấp phép hợp pháp cho OKARA sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của OKARA, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của OKARA.

Điều 21: Nội dung thông tin trên Mạng xã hội "OKARA"

Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung (bài hát, video), bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của bạn xuất hiện hay tồn tại trên Mạng xã hội "OKARA" hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điều 22: Sử dụng sản phẩm thuộc sở hữu của OKARA

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, quyền liên quan, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của OKARA. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 23: Chính sách trả phí cho người dùng, thành viên

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc OKARA một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

Điều 24: Cập nhật thỏa thuận sử dụng

Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận sử dụng Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của OKARA được quy định trên website từng sản phẩm, dịch vụ có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Mạng xã hội "OKARA" sẽ công bố rõ trên trang chủ website về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 25: Xung đột trong các nội dung thỏa thuận sử dụng

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 26: Tài khoản mạng xã hội (Facebook)

- Mọi dữ liệu liên quan đều mang tính chất cải thiện trải nghiệm của người dùng. OKARA chỉ sử dụng các dữ liệu cần thiết như: Tên, id, avatar, email là các thông tin cơ bản mà Facebook cung cấp. Mọi dữ liệu khác chúng tôi không lưu trữ, không chia sẻ với bên thứ ba và không sử dụng nhằm mục đích xấu.

- Các thông tin OKARA thu thập đều hiển thị và không che dấu dữ liệu.

- Nếu người dùng thấy dữ liệu của mình bị lộ hoặc sử dụng không đúng mục đích, hãy thông báo cho chúng tôi qua email: support@okara.vn

- Trường hợp không đồng ý với điều khoản, người dùng có thể KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤOKARA đang cung cấp

- Trường hợp bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của OKARA, bạn vào "Menu" > "Sửa hồ sơ" > "Xóa tài khoản"
Hoặc bạn có thể liên hệ với Quản trị viên để được hướng dẫn và xóa tài khoản và dữ liệu thông qua email: support@okara.vn.

Điều 27: Thời điểm ban hành

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội http://okara.vn có giá trị từ ngày 25 tháng 08 năm 2017.