THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI OKARA

Chào mừng bạn đến với website http://okara.vn ("OKARA") của Công ty Cổ Phần SMCORP ("OKARA").

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội http://okara.vn này trước khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng các tính năng trên Mạng xã hội "OKARA". Một khi đã đăng ký nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

"Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội http://okara.vn" này còn gọi là "Thỏa thuận".

Tài khoản "OID": Là tài khoản để truy cập sử dụng Mạng xã hội "OKARA".

Thành viên: Là người sử dụng dịch vụ mạng xã hội "OKARA" và sở hữu hợp pháp tài khoản "OID".

Giấy tờ cá nhân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Thỏa thuận này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu. Đối với doanh nghiệp, tổ chức bao bao gồm: giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập quỹ/hội.

Số điện thoại, email: Số điện thoại, email theo quy định trong Thỏa thuận này là số điện thoại và email thuộc sở hữu của thành viên.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản "OID"

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản "OID", thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản "OID".

Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân; tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

Điều 3: Đăng ký

Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.

Khi đăng ký tài khoản, bạn cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, số điện thoại bảo vệ tài khoản, nhập mã kiểm tra và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp.

Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng Mạng xã hội "OKARA", chúng tôi sẽ căn cứ trên những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mạng xã hội "OKARA" chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 Điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Mạng xã hội "OKARA" trong quá trình sử dụng và Mạng xã hội "OKARA" sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 4: Sử dụng tài khoản, mật khẩu.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng Mạng xã hội "OKARA" và các sản phẩm, dịch vụ khác của OKARA.

Thành viên có trách nhiệm bảo quản tên đăng nhập, mật khẩu, Email của mình, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tổn thất phát sinh.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập mạng xã hội Mạng xã hội "OKARA" sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào mạng xã hội Mạng xã hội "OKARA" trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điều 5: Đăng nhập

Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Mạng xã hội "OKARA" cung cấp để đăng nhập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và OKARA.

Ngoài việc dùng tài khoản OID để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập vào Mạng xã hội "OKARA". Khi sử dụng tính năng đăng nhập tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.

Điều 6: Các hành vi bị nghiêm cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Tuân thủ quy định luật pháp Việt nam, người sử dụng không được lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên ứng dụng tương tác và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để thực hiện các việc sau:

Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 7: Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Tất cả người sử dụng mà hệ thống đã đăng ký thành viên có quyền:

Được quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu.

Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác của OKARA.

Quyền quyết định trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Được bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng khi thành viên theo quy định pháp luật đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định.

Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Để nhận được sự hỗ trợ từ Mạng xã hội "OKARA", tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên website "OKARA". Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mạng xã hội "OKARA" sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Mạng xã hội "OKARA" sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản. Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.

Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, dịch vụ, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Mạng xã hội "OKARA" cũng như các sản phẩm, dịch vụ liên quan, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua Hotline tiếp nhận ý kiến khách hàng: 024.63286969 hoặc qua email: support@okara.vn.

Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng Mạng xã hội "OKARA".

Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 6 thỏa thuận này về các hành vi bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc các sản phẩm của OKARA, và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi tác động vào Mạng xã hội "OKARA" sau:

Sử dụng chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Mạng xã hội "OKARA".

Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm, dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

Mua bán tài khoản OID bằng tiền thật hoặc hiện kim.

Mọi hành vi phá hoại sản phẩm của OKARA dưới mọi hình thức.

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của OKARA

Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho cộng đồng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, chúng tôi có toàn quyền tạm khóa, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Mọi vi phạm của người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/ hoặc OKARA, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của thành viên đối với việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc OKARA, cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp nếu cần thiết.

Khi phát hiện những vi phạm như gian lận (cheats), bẻ khóa (crack) hay đánh cắp thông tin (hacks) hoặc những lỗi khác, chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thỏa thuận này và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thỏa thuận này.

Mạng xã hội "OKARA" có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Điều 10: Trách nhiệm OKARA

Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Có trách nhiệm hỗ trợ thành viên, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA" và/hoặc OKARA.

Nhận và giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mạng xã hội "OKARA", tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, cam kết không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được thành viên chấp nhận.

Bảo đảm quyền quyết định của thành viên trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của bạn, Mạng xã hội "OKARA" luôn cảnh báo bạn về các nguy cơ về việc các thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và bạn chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin.

Mạng xã hội "OKARA" sẽ không chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 6 của Thỏa thuận này.

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 6 của Thỏa thuận này.

Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Mạng xã hội "OKARA" có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội "OKARA". Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11: Xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa thuận

  1. Thành viên vi phạm Thỏa thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
  2. Trường hợp hành vi vi phạm của Thành viên chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Mạng xã hội "OKARA" sẽ toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
  3. Hình thức xử phạt: Cảnh cáo, khóa tài khoản có thời hạn (30 ngày) hoặc vĩnh viễn.

* Hình thức xử phạt Cảnh cáo được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Chúng tôi lập tức gỡ bỏ nội dung và áp dụng hình thức cảnh cáo qua email hoặc tại thời điểm truy cập tài khoản đối với những vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ (không bao gồm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 6 của Thỏa thuận này).

* Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn (30 ngày) hoặc vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Đã áp dụng hình thức xử phạt Cảnh cáo.

+ Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý.

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng Mạng xã hội "OKARA" nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, bình luận … có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng Mạng xã hội "OKARA" nhằm phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

+ Thông tin, hình ảnh, video, audio khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng mạng xã hội "OKARA" người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân, gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

+ Phá hoại hệ thống mạng xã hội "OKARA": Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm, dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng "danh hiệu", hoặc nhằm treo máy, spam chat.

+ Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+ Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

+ Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

Điều 12: Cảnh báo các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

Khi bạn