Abba - Happy New Year (with lyrics)

Địa điểm: Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0937***626

Abba - Happy New Year (with lyrics)

0909***971

Abba - Happy New Year (with lyrics)

0934***242

Abba - Happy New Year (with lyrics)