aespa Girls Lyrics (에스파 Girls 가사) (Color Coded Lyrics)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2704279

aespa Girls Lyrics (에스파 Girls 가사) (Color Coded Lyrics)

2653908

aespa Girls Lyrics (에스파 Girls 가사) (Color Coded Lyrics)

0342***023

aespa Girls Lyrics (에스파 Girls 가사) (Color Coded Lyrics)