aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

NT Quangg

aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)

Đặng Minh Trí

aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)

2593185

aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)