aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2758750

aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)

2748540

aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)

2744279

aespa 'Next Level' Lyrics (에스파 Next Level 가사) (Color Coded Lyrics)