Ai hay chữ ngờ

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Pbui

Ai hay chữ ngờ

Nguyễn Minh Dũng

Ai hay chữ ngờ

0941652739

Ai hay chữ ngờ