Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ai là người thương em

Địa điểm: Vincom 3/2, 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0965***966

Ai là người thương em

0704***468

Ai là người thương em

0938893336

Ai là người thương em