Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ai Là Người Thương Em - Quân A.P (Karaoke Beat Chuẩn)

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2853319

Ai Là Người Thương Em - Quân A.P (Karaoke Beat Chuẩn)

2767332

Mix - Ai Là Người Thương Em - Quân A.P (Karaoke Beat Chuẩn) - Playlist

2766934

Ai Là Người Thương Em - Quân A.P (Karaoke Beat Chuẩn) - Duration: 5:14.