Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Alicia Keys - Girl On Fire (Karaoke Version)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1786575

Alicia Keys - Girl On Fire (Karaoke Version)

1713624

Alicia Keys - Girl On Fire (Karaoke Version)

3094396

Alicia Keys - Girl On Fire (Karaoke Version)