Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

nàng thơ.. trời giấu trời mang đi - AMEE & Hoàng Dũng | ‘dreamee’ live acoustic show

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2931214

nàng thơ.. trời giấu trời mang đi - AMEE & Hoàng Dũng | 'dreamee' live acoustic show

2926863

nàng thơ.. trời giấu trời mang đi - AMEE & Hoàng Dũng | 'dreamee' live acoustic show

2926841

nàng thơ.. trời giấu trời mang đi - AMEE & Hoàng Dũng | 'dreamee' live acoustic show