Anh đang ở đâu đấy anh

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Gấu Mi Nhon

Anh đang ở đâu đấy anh

0934***791

Anh đang ở đâu đấy anh

0904***682

Anh đang ở đâu đấy anh