Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh đánh rơi người yêu này

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3164005

Anh đánh rơi người yêu này

3163977

Anh đánh rơi người yêu này

0846***124

Anh đánh rơi người yêu này