Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh muốn em sống sao

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thể Lùn

Anh muốn em sống sao

0355***432

Anh muốn em sống sao

Miley Dinh

Anh muốn em sống sao

Các bản thu gần đây