Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh ơi ở lại

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3162503

Anh ơi ở lại

0973***000

Anh ơi ở lại

3162254

Anh ơi ở lại

Các bản thu gần đây