ANH ƠI Ở LẠI - CHI PU [Karaoke] Beat dễ hát

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1903185

ANH ƠI Ở LẠI - CHI PU [Karaoke] Beat dễ hát

0934***755

ANH ƠI Ở LẠI - CHI PU [Karaoke] Beat dễ hát

kim bao

ANH ƠI Ở LẠI - CHI PU [Karaoke] Beat dễ hát