Anh ơi ở lại Karaoke beat chuẩn

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 05/10/2019

Mã số bình chọn: 29 (8 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0922***511

Anh ơi ở lại Karaoke beat chuẩn

1886762

Anh ơi ở lại Karaoke beat chuẩn

0794***518

Anh ơi ở lại Karaoke beat chuẩn