Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh sẽ không thay đổi

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Long Long

Anh sẽ không thay đổi

0368***633

Anh sẽ không thay đổi

0866***911

Anh sẽ không thay đổi