Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi 🌸 Kim (Acoustic) | Lyric Video

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968***680

Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi 🌸 Kim (Acoustic) | Lyric Video

1738159

Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi 🌸 Kim (Acoustic) | Lyric Video

2351564

Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi 🌸 Kim (Acoustic) (lyric video)