Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh ta bỏ em rồi

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3168108

Anh ta bỏ em rồi

3165540

Anh ta bỏ em rồi

0938***008

Anh ta bỏ em rồi