Anh ta bỏ em rồi

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2376238

Anh ta bỏ em rồi

2374529

Anh ta bỏ em rồi

2374216

Anh ta bỏ em rồi