Anh ta bỏ em rồi

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0906***792

Anh ta bỏ em rồi

Minh Đặng

Anh ta bỏ em rồi

2248750

Anh ta bỏ em rồi