Anh ta bỏ em rồi

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 05/02/2020

Mã số bình chọn: 3 (26 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Vũ Thị Minh Tâm

Anh ta bỏ em rồi

0398***707

Anh ta bỏ em rồi

0353838251

Anh ta bỏ em rồi