Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ánh trăng hiểu lòng em (rm)

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0936***686

Ánh trăng hiểu lòng em (rm)

0868***460

Ánh trăng hiểu lòng em (rm)

0988***784

Ánh trăng hiểu lòng em (rm)