Anh yêu người khác rồi

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0369993432

Anh yêu người khác rồi

Dang Hong Le

Anh yêu người khác rồi

0974***618

Anh yêu người khác rồi