Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

...Baby One More Time - Britney Spears | Karaoke Version | KaraFun

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Hà Phương

...Baby One More Time - Britney Spears | Karaoke Version | KaraFun

3096838

...Baby One More Time - Britney Spears | Karaoke Version | KaraFun

0915***124

...Baby One More Time - Britney Spears | Karaoke Version | KaraFun