Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bằng Kiều & Hoàng Anh Khang - Chiếc Lá Mùa Đông (Music Video)

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2862300

Bằng Kiều & Hoàng Anh Khang - Chiếc Lá Mùa Đông (Music Video)

0332***599

Bằng Kiều & Hoàng Anh Khang - Chiếc Lá Mùa Đông (Music Video) - Duration: 4:53.

0332***599

Bằng Kiều & Hoàng Anh Khang - Chiếc Lá Mùa Đông (Music Video) - Duration: 4:53.