Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bánh mỳ không

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938413

Bánh mỳ không

User 3938061

Bánh mỳ không

2938306

Bánh mỳ không