Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bánh mỳ không

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165058

Bánh mỳ không

User 4164909

Bánh mỳ không

0566***717

Bánh mỳ không