Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bay giữa ngân hà

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

NNQ

Bay giữa ngân hà

0344***041

Bay giữa ngân hà

0968***553

Bay giữa ngân hà