Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

BEAT KARAOKE | NƯỚC MẮT | TĂNG PHÚC COVER

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0969***429

BEAT KARAOKE | NƯỚC MẮT | TĂNG PHÚC COVER

0962***935

BEAT KARAOKE | NƯỚC MẮT | TĂNG PHÚC COVER - Duration: 4:19.

0963164765

BEAT KARAOKE | NƯỚC MẮT | TĂNG PHÚC COVER