Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ BEAT KARAOKE ] | PRECIOUS - DADUC x KIPER T | ĐỂ ĐƯỢC ÔM EM ANH ĐÃ MƠ RẤT NHIỀU LẦN...

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0358***696

[ BEAT KARAOKE ] | PRECIOUS - DADUC x KIPER T | ĐỂ ĐƯỢC ÔM EM ANH ĐÃ MƠ RẤT NHIỀU LẦN...

3122600

[ BEAT KARAOKE ] | PRECIOUS - DADUC x KIPER T | ĐỂ ĐƯỢC ÔM EM ANH ĐÃ MƠ RẤT NHIỀU LẦN...

0385***790

[ BEAT KARAOKE ] | PRECIOUS - DADUC x KIPER T | ĐỂ ĐƯỢC ÔM EM ANH ĐÃ MƠ RẤT NHIỀU LẦN...