[Beat Tone Nữ] ANH ƠI Ở LẠI (Chi Pu)- Guitar Beat

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0772***831

[Beat Tone Nữ] ANH ƠI Ở LẠI (Chi Pu)- Guitar Beat

0924***481

[Beat Tone Nữ] ANH ƠI Ở LẠI (Chi Pu)- Guitar Beat

1926970

[Beat Tone Nữ] ANH ƠI Ở LẠI (Chi Pu)- Guitar Beat