(BEAT TONE NỮ) GIÓ VẪN HÁT - LONG PHẠM || BEAT PIANO || CHANH DÂY PIANO - NHP

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2236229

(BEAT TONE NỮ) GIÓ VẪN HÁT - LONG PHẠM || BEAT PIANO || CHANH DÂY PIANO - NHP

Nguyễn Diệp Ngọc

(BEAT TONE NỮ) GIÓ VẪN HÁT - LONG PHẠM || BEAT PIANO || CHANH DÂY PIANO - NHP

Trịnh Thị Khánh Ly

(BEAT TONE NỮ) GIÓ VẪN HÁT - LONG PHẠM || BEAT PIANO || CHANH DÂY PIANO - NHP