(BEAT TONE NỮ) MỘT BƯỚC YÊU VẠN DẶM ĐAU - MR.SIRO || BEAT ACOUSTIC || CHANH DÂY PIANO - NHP

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0919***766

(BEAT TONE NỮ) MỘT BƯỚC YÊU VẠN DẶM ĐAU - MR.SIRO || BEAT ACOUSTIC || CHANH DÂY PIANO - NHP

0983537256

(BEAT TONE NỮ) MỘT BƯỚC YÊU VẠN DẶM ĐAU - MR.SIRO || BEAT ACOUSTIC || CHANH DÂY PIANO - NHP

2160953

(BEAT TONE NỮ) MỘT BƯỚC YÊU VẠN DẶM ĐAU - MR.SIRO || BEAT ACOUSTIC || CHANH DÂY PIANO - NHP