Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Biết em đã có người ở gần bên WATING FOR YOU MONO KARAOKE BEAT CHUẨN

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0967***886

Biết em đã có người ở gần bên WATING FOR YOU MONO KARAOKE BEAT CHUẨN

0989***072

Biết em đã có người ở gần bên WATING FOR YOU MONO KARAOKE BEAT CHUẨN

0914***896

Biết em đã có người ở gần bên WATING FOR YOU MONO KARAOKE BEAT CHUẨN