BLACKPINK - STAY [Color Coded Han|Rom|Eng]

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0833090779

BLACKPINK - STAY [Color Coded Han|Rom|Eng]

0833090779

BLACKPINK - STAY [Color Coded Han|Rom|Eng]

0944***488

BLACKPINK - STAY [Color Coded Han|Rom|Eng]