Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bởi vì là khi yêu

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur,, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2922126

Bởi vì là khi yêu

2921420

Bởi vì là khi yêu

2911454

Bởi vì là khi yêu