Bông hoa đẹp nhất

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2508424

Bông hoa đẹp nhất

0816***868

Bông hoa đẹp nhất

2508313

Bông hoa đẹp nhất