Bông hồng tặng cô

Địa điểm: Vincom Plaza Saigon Res, 188 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0908***149

Bông hồng tặng cô

0906***568

Bông hồng tặng cô

0937***687

Bông hồng tặng cô