Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Bức thư tình đầu tiên

Địa điểm: Aeon Hà Đông, Aeon Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Mai Anh

Bức thư tình đầu tiên

Ngọc Rain

Bức thư tình đầu tiên

0938***264

Bức thư tình đầu tiên